NG KERK RANTZKLOO K F

Adres :

Pos Adres :

Telefoon :

Faks :

E-pos :

Kantoor Ure :

Longwoodweg 17, Kloof, Durban,3610

Posbus 387, Gillitts, 3603

031 767 3072

086 514 1434

krantzkloof@telkomsa.net

Maandag / Woensdag / Vrydag van 08:30 tot 12:30

Copyright © 2017 NG Kerk Krantzkloof.                                                                                                                                                                                                                                          Webwerf deur iT-DOC

BANK BESONDERHEDE

U kan ook van die Zapper app fasiliteit gebruik maak

Ons verkies ‘n Debietorder vir maandelikse bydraes om ons begroting te vergemaklik. U kan ‘n debietorder vorm hier aflaai en dit by die kerkkantoor inhandig. Laai hier af


Daar is ook ‘n kredietkaart fasiliteit beskikbaar by die kerk.

 Indien U ‘n EFT wil doen is ons kerk se bankbesonderhede:

 NG Kerk Krantzkloof ;  

 Rek. Nr.  ABSA 119 058 0292

 Tak: Church Rd, Pinetown.