NG KERK RANTZKLOO K F

Adres :

Pos Adres :

Telefoon :

Faks :

E-pos :

Kantoor Ure :

Longwoodweg 17, Kloof, Durban,3610

Posbus 387, Gillitts, 3603

031 767 3072

086 514 1434

krantzkloof@telkomsa.net

Maandag / Woensdag / Vrydag van 08:30 tot 12:30

Copyright © 2017 NG Kerk Krantzkloof.                                                                                                                                                                                                                                          Webwerf deur iT-DOC

GEMEENTEBEDIENING

                                                                                    EREDIENSTE

                                                                                    Baie moeite word gedoen met voorbereiding van die prediking                                                                                     om dit bybels aktueel en dinamies aan te bied. U  insette,                                                                                     voorstelle, behoeftes en kritiek is altyd welkom.
HUISBESOEK

Daar word so ver moontlik gepoog om by elke huisgesin uit te kom. Siekebesoeke en ondersteuning is vir ons baie belangrik. Kontak jou streekleier of kerkkantoor indien u pastorale hulp of ondersteuning benodig


PIZZA AANDE

Die leraars wil d.m.v. weeklikse pizza aande met klein groepies gesinne skakel en op informele basis te kuier en om mekaar beter te leer ken.


GEBED

‘n Dinamiese gemeente van Christus word gebou op gebed. U gesamentlike-, gesins-, en individuele gebede dra die gemeente. Daarsonder kan ons nie funksioneer nie. Jaarliks word ‘n ‘DAG VAN GEBED’ gehou.


SEMINARE

Seminare word gereeld aangebied oor aktuele onderwerpe. Woon dit sekerlik by sodat jou geloof opgebou kan word.


SELGROEPE EN STREKE

Die gemeente is georganiseer in vier groot streke. Gemeentelede word aangemoedig om ook by ‘n selgroep in te skakel of  ook by een van die bedieninge betrokke te raak waar jy die beste diens kan lewer.


DANKOFFERFEES

Op die laaste Sondag van November word ‘n dankofferfees gehou waartydens elke gesin gevra word om ‘n dankoffer in ‘n koevertjie te bring. Daarna bied die kerkraad ‘n gratis ete aan vir al die lidmate en kinders uit dankbaarheid vir almal se ondersteuning.