NG KERK RANTZKLOO K F

Adres :

Pos Adres :

Telefoon :

Faks :

E-pos :

Kantoor Ure :

Longwoodweg 17, Kloof, Durban,3610

Posbus 387, Gillitts, 3603

031 767 3072

086 514 1434

krantzkloof@telkomsa.net

Maandag / Woensdag / Vrydag van 08:30 tot 12:30

Copyright © 2017 NG Kerk Krantzkloof.                                                                                                                                                                                                                                          Webwerf deur iT-DOC

Die gemeente is geleë teen die rug, bo-op en tussen die pragtige kranse en heuwels net buite Pinetown. Die kerkgebou is by Longwoodweg 17, Kloof by die Everton/Gillitts afrit. Die hoogte bo seespieël veroorsaak dat die temperatuur ±2° koeler as Pinetown en 4° koeler as Durban is. Die gemeentegrense strek vanaf die middel van Field's Hill, dan Kloof, Hillcrest, Winston Park, Gillitts, Waterfall, Forest Hills, Crestholme, Crestview, Everton, Shongweni, Assagay, Botha’s Hill, Drummond. As u in een van hierdie woongebiede woon, woon u binne die grense van ons gemeente en is u baie, baie welkom. Ons kerk is egter oop vir enigiemand wat belangstel en sou jy buite hierdie grense woon is jy ook baie welkom.KORT GESKIEDENIS VAN DIE GEMEENTE

Die gemeente het op 29 Januarie 1984 afgestig van die gemeente

Pinetown, met 261 belydende lidmate en 137 dooplidmate. Die naam

Krantzkloof is ontleen aan die oorspronklike naam wat die

Voortrekkers aan die gebied gegee het tydens hulle trek na Port Natal

(Durban). Die eerste leraar, Ds. Bernard Mostert (1984-1988), is vanaf

Pinetown beroep. Nadat die eredienste aanvanklik in die Hillcrest

Biblioteeksaal gehou is, is die kerkgebou op Sondag 17 November

1985 ingewy. Die tweede leraar was Ds. Hennie Vorster (1988-1998).

Op 25 April 1999 is die derde leraar, Ds. Johan Wildenboer bevestig

en op 28 Januarie 2007 is Dr. Barry Tolmay bevestig as tentmaker.

Vanaf 2011 is Dr Barry Tolmay voltydse leraar nadat Ds Wildenboer

afgetree het op 13 Maart 2011 . Proponent Jan Viljoen word deeltyds

aangestel begin 2012 en beroep tot voltydse predikant in Oktober 2012.GEMEENTE

Die gemeente bestaan tans uit meer as ‘n 1000 belydende lidmate en dooplidmate. Dit is nie ‘n stadsgemeente nie en die omgewing se uitgestrektheid, boomrykheid, kleinhoewes, plase en winkelkomplekse gee dit ‘n landelike atmosfeer. Tans is dit egter aan die verander en talle uitbreidings, meenthuiskomplekse en winkelsentrums, in verskillende stadiums van beplanning en vcltooiing, is volstoom aan die gang. Die gemeente is vriendelik, toegewyd, gee om vir mekaar en is vol entoesiasme en idees. Na die oggenddiens word gesellig saam tee gedrink en daar word by verskeie geleenthede saam gekuier en gebraai op die kerkterrein.LERAARS

Dr Barry Tolmay - voltydse leraar van gemeente: Dr. Barry Tolmay voltooi

sy studies aan die Universiteit van Pretoria in 1994. Hy behaal die DD

aan die Universiteit van Pretoria en doen post-doktorale navorsing in

Europa (1997) en studeer by die Naskoolse Bestuurskool (US). Hy was

leraar van NG Lyttelton (Centurion) van 1991-2001. Vanaf 2001-2004

was hy ‘n sakeman in Londen en totdat Krantzkloof Gemeente hom as

voltydse leraar beroep het, het hy landswyd as sakeman vanuit die

Hoofweg-omgewing gewerk. Hy studeer steeds, lees baie teologiese

en prakties-teologiese werk en bied gereeld kursusse aan. Hy is getroud

met Alida, wat haar B.Com. Bemarking aan Universiteit van Pretoria

behaal het en tans as ‘n projekleier in Mediese Navorsing werk. Hulle

het twee kinders nl. Megan en Merize wat albei in Gelofte Skool is.

Kleinkrantz 2008

Ds. Jan Viljoen word bevestig Okt. 2012

GEMEENTE SE GESKIEDENIS