NG KERK RANTZKLOO K F

Adres :

Pos Adres :

Telefoon :

Faks :

E-pos :

Kantoor Ure :

Longwoodweg 17, Kloof, Durban,3610

Posbus 387, Gillitts, 3603

031 767 3072

086 514 1434

krantzkloof@telkomsa.net

Maandag / Woensdag / Vrydag van 08:30 tot 12:30

Copyright © 2017 NG Kerk Krantzkloof.                                                                                                                                                                                                                                          Webwerf deur iT-DOC

NG Kerk Krantzkloof

Posbus 387

Gillits

3603Tel: 031 767 3072

Faks: 086 514 1434
E-pos: krantzkloof@telkomsa.net  

Webblad: www.ngkerkdurban.co.za
Longwoodweg 17

Kloof

Durban

3610

GPS:   29°47’43.43”S  30°48’20.28”E

Loading...

Koster:                    

Sarie Pienaar                                     082 463 7020Sekretaresse:          

Joey Kapp                                           031 767 3072Admin:                  

Chris v Straten                                   083 309 4567                                


Finansies:              

Chris v Straten                                   083 309 4567Skakelbeampte:

Antoinette Oosthuizen                      071 470 6941

Hoof Ouderling:    

Vincent Torlage                                  031 767 0289


                                  

Hoof  Diaken:       

Jannie Botha                                      082 990 2528Musiekleier:           

David Joubert                                     031 767 1550Sending:                  

Stephan Kruger                                 082 440 6939Streke en Selgroepe:

Frans Budding                                   084 444 4349

PERSONEEL

Leraars:   

               

Dr. Barry Tolmay
                                                                             

Ds. Jan Viljoen

Ds. Leonardi Stoop                                         

Pastorale sorg           

082 4110626 / 031 2627799

bjt2012@yahoo.co.uk


Jeug ;  Bejaardes ;  Multimedia                

079 693 4827

jhviljoen1@gmail.com


073 195 9054

leonardilion@hotmail.com