NG KERK RANTZKLOO K F

Adres :

Pos Adres :

Telefoon :

Faks :

E-pos :

Kantoor Ure :

Longwoodweg 17, Kloof, Durban,3610

Posbus 387, Gillitts, 3603

031 767 3072

086 514 1434

krantzkloof@telkomsa.net

Maandag / Woensdag / Vrydag van 08:30 tot 12:30

Copyright © 2017 NG Kerk Krantzkloof.                                                                                                                                                                                                                                          Webwerf deur iT-DOC

Evangelisasie en sendinguitreike:

Jerusalem: Durban en binne 50km radius

Judea: SA, Botswana, Swaziland en Lesotho

Samaria: Afrika, Eilande aan Ooskus

Uithoeke: Buiteland


Kontak Stephan Kruger 082 440 6939


JERUSALEM

1. Sïmunye Kukhrestu – Bediening een maal elke twee maande onder huis- en tuinwerkers.

2. Malvern Kinderhuis – Ondersteun een huis by die Malvernkinderhuis.

3. Mpumalanga-Gemeente

(a) Bybels en tweedehandse klere

(b) Crechewerkers

(c) Sweetpakprojek

(d) Sopkombuis

4. His Hands Ministries – Middestad bediening aan mense op straat en skuilings.

5. Westville Gevangenis – Verhoor afwagtende vroue.

6. Little Lambs – Veilige tuiste vir babas.


JUDEA

1. Foundations for Farming – Opleiding om effektief voedsel self te voorsien.

2. Feed a Child – Voedsel aan hulpbehoewende kinders.

3. Radio Kansel – Christen uitsendings binne Suid-Afrika.


SAMARIA

1. Mosambiek – Ondersteun vrywilligers van Child Evangelism Fellowship.

2. FEBA Radio – Christen uitsendings na onbereikte lande.


UITHOEKE VAN DIE WêRELD

1. Oos-Europa – Sending sonder grense - hulp aan weeskinders en families na kommunisme.

2. Indië – Onderteun Paul en Toni Ferreira wat sendingwerk doen vanuit ‘n Christen hospitaal.

3. België – Ondersteun Lien Albertyn in samewerking met Operasie Mobilisasie.


SENDING