NG KERK RANTZKLOO K F

Adres :

Pos Adres :

Telefoon :

Faks :

E-pos :

Kantoor Ure :

Longwoodweg 17, Kloof, Durban,3610

Posbus 387, Gillitts, 3603

031 767 3072

086 514 1434

krantzkloof@telkomsa.net

Maandag / Woensdag / Vrydag van 08:30 tot 12:30

Copyright © 2017 NG Kerk Krantzkloof.                                                                                                                                                                                                                                          Webwerf deur iT-DOC

STREEKS INDELING

Streek 3 - Kloof; Gillitts; Everton   


Leier:  Chris Theron:  

Span:  Pierre Rossouw

Naude Pienaar

Addisioneel: Jannie Botha (Onderhoud)

Streek 4 - Pinetown; Westville; Oueensburgh;


Leier:  Fanie Joubert:   082 324 9724

Span:  Louis Ferreira

Sakkie van Dyk

Johan van Heerden

Johan Roestoff

Addisioneel: Adri van Straten (Vrouefokus)

Streek 1 - Waterfall; Forrest Hills; Crestholme; Botha’s Hill; Hammersdale; Nchanga;  Assegaai


Leier:  Lorette Jacobs:    082 3387836

Span:  Chris Jacobs

Pim Lubbe

Dawie Harmse

Addisioneel : Dot Lubbe – gevangenis

Streek 2 - Hillcrest; Winstonpark


Leier:  Frans Budding

Span:

Rynette van Brakel